Skip to main content

Fundacja Gospodarcza jest wpisana do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja poradnictwa zawodowego.