Skip to main content

Fundacja Gospodarcza posiada akredytację  w zakresie świadczenia usług doradczych dla MSP z województwa pomorskiego w ramach projektu SPEKTRUM.