Skip to main content

12 czerwca 2006 r. Fundacja Gospodarcza w dowód uznania dla pięcioletniej działalności projektu Pomorskie Miasteczko Zawodów otrzymała specjalny dyplom z rąk Prezydenta Gdyni,
doktora Wojciecha Szczurka.