Skip to main content

Fundacja Gospodarcza posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie świadczenia usług szkoleniowych oraz doradczych.