Fundacja Gospodarcza w Gdyni
ul. Olimpijska 2
81-538 Gdynia, POLSKA
Tel. +48 (58) 622-20-52
Fax. +48 (58) 622-59-85


Tekst pochodzi ze strony www.fungo.com.pl
 

[Translate to English:] Doradztwo biznesowe

[Translate to English:]

Doradztwo biznesowe jest przeznaczone dla osób przygotowujących się do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz dla istniejacych przedsiębiorców z sektora MSP.

Klienci mogą korzystać z doradztwa m.in. z zakresu:

  • administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności,
  • tworzenia biznesplanu, zarządzania, marketingu,
  • możliwości dofinansowania planowanego przedsięwziecia,
  • przygotowania wniosku aplikacyjnego o dotację

Kontakt:
sekretariat@fungo.com.pl