Fundacja Gospodarcza w Gdyni
ul. Olimpijska 2
81-538 Gdynia, POLSKA
Tel. +48 (58) 622-20-52
Fax. +48 (58) 622-59-85


Tekst pochodzi ze strony www.fungo.com.pl
 

Pomorskie Miasteczko Zawodów

Pomorskie Miasteczko Zawodów to nowatorska inicjatywa, której celem jest udzielanie bezpłatnej pomocy mieszkańcom województwa pomorskiego. Osoby bezrobotne, absolwenci, osoby pragnące zdobyć nowe kwalifikacje, młodzież szkolna oraz przyszli i obecni przedsiębiorcy mogą liczyć na szkolenia i doradztwo indywidualne. Służymy szerokim i bezpłatnym dostępem do informacji.

Fundacja Gospodarcza jest operatorem

Pomorskiego Miasteczka Zawodów

Pomorskie Miasteczko Zawodów powstało we wrześniu 2001 z inicjatywy Krajowego Urzędu Pracy i Urzędu Miasta Gdyni. Projekt ten wpisuje się w program gdyńskiego samorządu - Przedsiębiorcza Gdynia - mający na celu wspieranie aktywności gospodarczej oraz przeciwdziałanie bezrobociu poprzez aktywizację lokalnego rynku pracy i pomoc w zakładaniu własnych firm.

Klientami PMZ są osoby, które pragną aktywnie zmieniać i rozwijać swoje życie zawodowe. Oferta Pomorskiego Miasteczka Zawodów kierowana jest do:

 • osób pragnących wzmacniać swoją pozycje na rynku pracy oraz poznać zasady jego funkcjonowania (w szczególności są to osoby bezrobotne, młodzież szkolna, absolwenci, osoby zainteresowane zmianą pracy i inni)
 • osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą, bądź już posiadają firmę działającą w sektorze MSP.

Wszyscy zainteresowani mają szansę poznania swoich predyspozycji zawodowych, uzyskania pomocy przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru zawodu, mogą uczestniczyć w warsztatach aktywizacji zawodowej oraz w szkoleniach poświęconych zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, marketingowi w firmie i tworzeniu biznesplanu.
Z bezpłatnej oferty doradczej i szkoleniowej może skorzystać każdy zainteresowany.

Nasze usługi:

 • pomoc przy podejmowaniu decyzji zawodowych poprzez dostarczanie najnowszych informacji o zawodach i rynku pracy,
 • badanie predyspozycji zawodowych,
 • rozwój indywidualnej przedsiębiorczości,
 • szkolenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
 • warsztaty aktywizacji zawodowej,
 • kursy komputerowe,
 • doradztwo biznesowe dla małych i średnich przedsiębiorstw,
 • prowadzenie punktu informacji o programach pomocowych dla małych i średnich przedsiębiorstw,
 • cykliczne organizowanie Targów Pracy.

Pomorskie Miasteczko Zawodów obsługują wysokiej klasy specjaliści z różnych dziedzin. Stosują nowoczesne metody szkoleń, posługują się zawsze aktualnymi informacjami oraz dbają o swój rozwój zawodowy, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach. Dzięki temu każda odwiedzająca nas osoba może liczyć na profesjonalną pomoc.

Bezpłatne szkolenia i warsztaty obejmują następującą tematykę:

 • Zakładanie działalności gospodarczej - warsztaty przybliżają tematykę procedur związanych z zakładaniem i rejestracją własnej firmy. Pozwalają zdobyć wiedzę na temat rodzajów działalności, form prawnych, rozliczania podatkowego oraz typowych problemów, z jakimi spotkać się może przyszły przedsiębiorca.
 • Tworzenie biznesplanu - to warsztaty, które mają za zadanie w sposób przystępny i ciekawy przybliżyć tematykę biznesplanu oraz nauczyć jego konstruowania dla potrzeb nowych projektów.
 • Marketing w firmie - to warsztaty na temat analizy rynku i budowania strategii marketingowych. Dzięki wiedzy wyniesionej z kursu, nowo powstała firma będzie miała większe szanse na rozwój i osiągnięcie sukcesu.
 • Formy finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw - szkolenie to umożliwia zdobycie wiedzy na temat możliwości, jakie stoją przed przyszłym lub obecnym przedsiębiorcą w zakresie finansowania swojej działalności. Poruszane są tu takie kwestie, jak krajowe i unijne programy pomocowe, kredyty, pożyczki i poręczenia kredytowe. Przy realizacji tego szkolenia współpracujemy z różnymi instytucjami finansującymi, takimi jak Fundusz Mikro, Pomorski regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych i inne.
 • Doradztwo biznesowe - to bezpłatna usługa dla osób rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą z sektora MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw). Jej zadaniem jest ułatwienie dostępu do podstawowych usług doradczych związanych z uruchomieniem i prowadzeniem własnej firmy. Jest doskonałym uzupełnieniem szkoleń. Nasi klienci mają możliwość skorzystania z konsultacji z trenerami przedsiębiorczości, specjalistami z zakresu ekonomii.
 • Skuteczne metody ubiegania się o pracę - szkolenie skierowane jest do osób, które szukają pracy i chcą uaktualnić wiedzę na temat rynku pracy, metod poszukiwania zatrudnienia, pisania dokumentów aplikacyjnych oraz przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Warsztaty z przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej dla młodzieży szkolnej - odbiorcami szkolenia są uczniowie szkół średnich. Warsztaty dotyczą takich zagadnień, jak edukacja i rozwój kompetencji zawodowych, rynek pracy oraz elementy przedsiębiorczości. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest potwierdzenie przez opiekuna klasy rezerwacji miejsc.
 • Jak poszukiwać pracy przez Internet - osoby uczestniczące w kursie mają okazję zapoznać się z tą metodą poszukiwania pracy. Szkolenie obejmuje zakładanie konta e-mail, omówienie charakterystyki portali internetowych z ofertami pracy, wpisywanie swojego CV na jednym z tych portali oraz subskrypcję ogłoszeń o zatrudnieniu.
 • Podstawy korzystania z edytora tekstu Word - szkolenie to jest adresowane do osób, które nie miały wcześniej styczności z komputerem. Pozwala zapoznać się ze specyfiką pracy na komputerze i opanować podstawy korzystania z edytora tekstu.
 • Podstawy korzystania z Internetu - szkolenie to jest przeznaczone dla osób, które nie korzystały wcześniej z internetu. Pomaga zapoznać się z tym narzędziem, jak również przybliża specyfikę pracy w sieci i umożliwia w sposób bezstresowy opanować w stopniu podstawowym umiejętność poruszania się po internecie.
 • Podstawy korzystania z poczty elektronicznej - szkolenie to jest adresowane do osób nie korzystających wcześniej z poczty e-mail. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się jak założyć bezpłatne konto pocztowe oraz jak obsługiwać program pocztowy Outlook Express.
 • Podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel - szkolenie ma na celu przybliżenie możliwości arkusza kalkulacyjnego za pomocą ćwiczeń praktycznych na komputerach.
 • Doradztwo zawodowe - obejmuje pomoc w poszukiwaniu pracy, redagowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz podejmowaniu decyzji zawodowych. W ramach doradztwa zawodowego klienci mogą korzystać z badania predyspozycji zawodowych.
 • Warsztaty psychologiczne - służą podnoszeniu kwalifikacji z zakresu tzw. miękkich umiejętności psychologicznych. Swym zakresem obejmują komunikację, autoprezentację, kreatywność, negocjacje i inne.

 


Patronat Fundacji Gospodarczej nad wybraną szkołą ponadgimnazjalną w Gdyni

Fundacja Gospodarcza w ramach projektu "Pomorskie Miasteczko Zawodów" - objęła patronatem szkołę ponadgimnazjalną w Gdyni.Harmonogram działań realizowanych w ramach PMZ

Bieżący harmonogram można znaleźć w zakładce aktualności