Fundacja Gospodarcza w Gdyni
ul. Olimpijska 2
81-538 Gdynia, POLSKA
Tel. +48 (58) 622-20-52
Fax. +48 (58) 622-59-85


Tekst pochodzi ze strony www.fungo.com.pl
 

Pomorskie Miasteczko Zawodów

Pomorskie Miasteczko Zawodów to nowatorska inicjatywa, której celem jest udzielanie bezpłatnej pomocy mieszkańcom województwa pomorskiego. Osoby bezrobotne, absolwenci, osoby pragnące zdobyć nowe kwalifikacje, młodzież szkolna oraz przyszli i obecni przedsiębiorcy mogą liczyć na szkolenia i doradztwo indywidualne. Służymy szerokim i bezpłatnym dostępem do informacji.

Fundacja Gospodarcza jest operatorem

Pomorskiego Miasteczka Zawodów

Pomorskie Miasteczko Zawodów powstało we wrześniu 2001 z inicjatywy Krajowego Urzędu Pracy i Urzędu Miasta Gdyni. Projekt ten wpisuje się w program gdyńskiego samorządu - Przedsiębiorcza Gdynia - mający na celu wspieranie aktywności gospodarczej oraz przeciwdziałanie bezrobociu poprzez aktywizację lokalnego rynku pracy i pomoc w zakładaniu własnych firm.

Klientami PMZ są osoby, które pragną aktywnie zmieniać i rozwijać swoje życie zawodowe. Oferta Pomorskiego Miasteczka Zawodów kierowana jest do:

 • osób pragnących wzmacniać swoją pozycje na rynku pracy oraz poznać zasady jego funkcjonowania (w szczególności są to osoby bezrobotne, młodzież szkolna, absolwenci, osoby zainteresowane zmianą pracy i inni)
 • osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą, bądź już posiadają firmę działającą w sektorze MSP.

Wszyscy zainteresowani mają szansę poznania swoich predyspozycji zawodowych, uzyskania pomocy przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru zawodu, mogą uczestniczyć w warsztatach aktywizacji zawodowej oraz w szkoleniach poświęconych zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, marketingowi w firmie i tworzeniu biznesplanu.
Z bezpłatnej oferty doradczej i szkoleniowej może skorzystać każdy zainteresowany.

Nasze usługi:

 • pomoc przy podejmowaniu decyzji zawodowych poprzez dostarczanie najnowszych informacji o zawodach i rynku pracy,
 • badanie predyspozycji zawodowych,
 • rozwój indywidualnej przedsiębiorczości,
 • szkolenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
 • warsztaty aktywizacji zawodowej,
 • kursy komputerowe,
 • doradztwo biznesowe dla małych i średnich przedsiębiorstw,
 • prowadzenie punktu informacji o programach pomocowych dla małych i średnich przedsiębiorstw,
 • cykliczne organizowanie Targów Pracy.

Pomorskie Miasteczko Zawodów obsługują wysokiej klasy specjaliści z różnych dziedzin. Stosują nowoczesne metody szkoleń, posługują się zawsze aktualnymi informacjami oraz dbają o swój rozwój zawodowy, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach. Dzięki temu każda odwiedzająca nas osoba może liczyć na profesjonalną pomoc.

Bezpłatne szkolenia i warsztaty obejmują następującą tematykę:

 • Zakładanie działalności gospodarczej - warsztaty przybliżają tematykę procedur związanych z zakładaniem i rejestracją własnej firmy. Pozwalają zdobyć wiedzę na temat rodzajów działalności, form prawnych, rozliczania podatkowego oraz typowych problemów, z jakimi spotkać się może przyszły przedsiębiorca.
 • Tworzenie biznesplanu - to warsztaty, które mają za zadanie w sposób przystępny i ciekawy przybliżyć tematykę biznesplanu oraz nauczyć jego konstruowania dla potrzeb nowych projektów.
 • Marketing w firmie - to warsztaty na temat analizy rynku i budowania strategii marketingowych. Dzięki wiedzy wyniesionej z kursu, nowo powstała firma będzie miała większe szanse na rozwój i osiągnięcie sukcesu.
 • Formy finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw - szkolenie to umożliwia zdobycie wiedzy na temat możliwości, jakie stoją przed przyszłym lub obecnym przedsiębiorcą w zakresie finansowania swojej działalności. Poruszane są tu takie kwestie, jak krajowe i unijne programy pomocowe, kredyty, pożyczki i poręczenia kredytowe. Przy realizacji tego szkolenia współpracujemy z różnymi instytucjami finansującymi, takimi jak Fundusz Mikro, Pomorski regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych i inne.
 • Doradztwo biznesowe - to bezpłatna usługa dla osób rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą z sektora MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw). Jej zadaniem jest ułatwienie dostępu do podstawowych usług doradczych związanych z uruchomieniem i prowadzeniem własnej firmy. Jest doskonałym uzupełnieniem szkoleń. Nasi klienci mają możliwość skorzystania z konsultacji z trenerami przedsiębiorczości, specjalistami z zakresu ekonomii.
 • Skuteczne metody ubiegania się o pracę - szkolenie skierowane jest do osób, które szukają pracy i chcą uaktualnić wiedzę na temat rynku pracy, metod poszukiwania zatrudnienia, pisania dokumentów aplikacyjnych oraz przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Warsztaty z przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej dla młodzieży szkolnej - odbiorcami szkolenia są uczniowie szkół średnich. Warsztaty dotyczą takich zagadnień, jak edukacja i rozwój kompetencji zawodowych, rynek pracy oraz elementy przedsiębiorczości. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest potwierdzenie przez opiekuna klasy rezerwacji miejsc.
 • Jak poszukiwać pracy przez Internet - osoby uczestniczące w kursie mają okazję zapoznać się z tą metodą poszukiwania pracy. Szkolenie obejmuje zakładanie konta e-mail, omówienie charakterystyki portali internetowych z ofertami pracy, wpisywanie swojego CV na jednym z tych portali oraz subskrypcję ogłoszeń o zatrudnieniu.
 • Podstawy korzystania z edytora tekstu Word - szkolenie to jest adresowane do osób, które nie miały wcześniej styczności z komputerem. Pozwala zapoznać się ze specyfiką pracy na komputerze i opanować podstawy korzystania z edytora tekstu.
 • Podstawy korzystania z Internetu - szkolenie to jest przeznaczone dla osób, które nie korzystały wcześniej z internetu. Pomaga zapoznać się z tym narzędziem, jak również przybliża specyfikę pracy w sieci i umożliwia w sposób bezstresowy opanować w stopniu podstawowym umiejętność poruszania się po internecie.
 • Podstawy korzystania z poczty elektronicznej - szkolenie to jest adresowane do osób nie korzystających wcześniej z poczty e-mail. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się jak założyć bezpłatne konto pocztowe oraz jak obsługiwać program pocztowy Outlook Express.
 • Podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel - szkolenie ma na celu przybliżenie możliwości arkusza kalkulacyjnego za pomocą ćwiczeń praktycznych na komputerach.
 • Doradztwo zawodowe - obejmuje pomoc w poszukiwaniu pracy, redagowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz podejmowaniu decyzji zawodowych. W ramach doradztwa zawodowego klienci mogą korzystać z badania predyspozycji zawodowych.
 • Warsztaty psychologiczne - służą podnoszeniu kwalifikacji z zakresu tzw. miękkich umiejętności psychologicznych. Swym zakresem obejmują komunikację, autoprezentację, kreatywność, negocjacje i inne.

 


Harmonogram działań realizowanych w ramach PMZ

Bieżący harmonogram można znaleźć w zakładce aktualności


Zdalne świadczenie usług

 

 

Wszystkie osoby potrzebujące wsparcia doradcy zawodowego lub biznesowego, zapraszamy do korzystania z naszych usług w formie zdalnej!

Prosimy o kontakt mailowy:

Doradca zawodowy Nina Wójcicka – n.wojcicka@fungo.com.pl

Doradca zawodowy Anna Dąbrowska – a.dabrowska@fungo.com.pl

Doradca biznesowy Agata Sowula – a.sowula@fungo.com.pl

 

Doradcy zawodowi są również dostępni w trakcie telefonicznych dyżurów w każdy wtorek i czwartek!

Najbliższe terminy dyżurów to 5 oraz 7 maja:

- w godzinach 11:00 – 15:00 prosimy o kontakt na numer telefonu: 58 662 42 56 (Anna Dąbrowska)

- w godzinach 16:00 – 18:00 prosimy o kontakt na numer telefonu: 58 662 42 41 (Nina Wójcicka)

 

Do korzystania z usług zdalnego poradnictwa zawodowego zapraszamy również młodzież szkolną – uczniów ostatnich klas szkół podstawowych (VII i VIII) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Przed rozmową z doradcą, zachęcamy do zapoznania się z padletem dostępnym pod adresem:

 

(wersja dla uczniów szkół podstawowych)

 

(wersja dla uczniów szkół ponadpodstawowych)

 

Usługi świadczone są w ramach Zadania Publicznego Gminy Miasta Gdynia pn. "Pomorskie Miasteczko Zawodów" i są całkowicie bezpłatne dla mieszkańców województwa pomorskiego.

Warunkiem skorzystania z usługi w formie zdalnej jest przesłanie przez Klienta poprzez e-mail wypełnionego formularza zgłoszeniowego. A w przypadku usług realizowanych tylko drogą telefoniczną – podanie wymaganych w tym formularzu danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu realizacji projektu „Pomorskie Miasteczko Zawodów”. Doradca przed rozpoczęciem usługi odczyta informację dotyczącą klauzuli RODO.

Formularz zgłoszeniowy, informacje dot. RODO oraz Regulamin projektu „Pomorskie Miasteczko Zawodów” dostępne są poniżej.

 

Dokumenty do pobrania:

Doradztwo przez telefon - RODO

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin świadczenia usług

 


ROZEZNANIE RYNKU W ZAKRESIE REMONTU SALI WYKŁADOWEJ

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu: „Pomorskie Miasteczko Zawodów” w ramach Zadania Publicznego Gminy Miasta Gdyni, Fundacja Gospodarcza poszukuje Wykonawcy remontu sali wykładowej o wymiarach 50 m2.

Podstawowe informacje:

 

zakres usługi:

 1. Demontaż wykładziny
 2. Wymiana instalacji elektrycznej: gniazd elektrycznych ilość 7: wyłącznik światła ilość 3:
 3. Wyrównanie powierzchni – naprawa i uzupełnianie gładzią
 4. Malowanie ścian farbą o odporności na szorowanie wg PN-EN 13300 Klasy 2 i zdolności krycia klasy 2 przy 7 m2/litr – 53 m2
 5. Ułożenie płytek podłogowych 48 m2 – Gres matowy o wymiarach 29.80 mm x 59.80 mm Gatunek I kolor jasny beżowy
 6. Wymiana zasłon okiennych – verticale pionowe białe szerokość 10 m wysokość okna 226 cm
 7. W zakres wchodzą materiały na powyższe prace i robocizna

miejsce wykonania usługi: w siedzibie Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 – 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 2

termin realizacji usługi: do dnia 30.06.2020 r.

Podane przez Wykonawców ceny (przy uwzględnieniu powyższych założeń) stanowić będą podstawę do wyboru realizatora usługi. Za najatrakcyjniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną tj. ceną całkowitego kosztu realizacji usługi. Zapłata nastąpi po wykonaniu i odebraniu usługi - zgodnie z zapisami par. 3 Umowy (wzór w załączeniu)

Propozycje cenowe można składać do dnia 21.05.2020 r. do godziny 10:00 drogą elektroniczną na adres: sekretariat@fungo.com.pl , pocztą zwykłą lub osobiście w Fundacji Gospodarczej, Gdynia ul. Olimpijska 2, osoba do kontaktu: Mariusz Januć tel. 668390893

Dla ułatwienia wyceny zamieszczamy kilka poglądowych zdjęć przedstawiających stan pomieszczenia w chwili obecnej:

Do pobrania:

Rozeznanie rynku

Załącznik 1


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY ZŁOŻONEJ W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

Dotyczy: Zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą rozeznania rynku na realizację usługi remontu sali wykładowej o wymiarach 50 m2  

 

W związku z realizacją projektu: „Pomorskie Miasteczko Zawodów” w ramach Zadania Publicznego Gminy Miasta Gdyni, współfinansowanego ze środków Gminy Miasta Gdyni, dot. remontu sali wykładowej o wymiarach 50 m2 dokonano oceny złożonych ofert i jako wykonawcę zlecenia wybrano ofertę z najniższą ceną tj. ceną całkowitego kosztu realizacji usługi - firmę PAROL-SERWIS  Paweł Wyszomirski.


ROZEZNANIE RYNKU W ZAKRESIE BUDOWY STRONY INTERNETOWEJ

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu: „Pomorskie Miasteczko Zawodów” w ramach Zadania Publicznego Gminy Miasta Gdyni, Fundacja Gospodarcza poszukuje Wykonawcy zainteresowanego budową strony internetowej z funkcją rezerwacji, spełniającą normy WCAG dot. osób z niepełnosprawnościami wraz z zakupem domeny i hostingiem.

 

 

Wymagania dotyczące budowy strony Pomorskie Miasteczko Zawodów:

 

 

 1. Stworzenie responsywnej strony www na komputery i urządzenia mobilne
 2. Strona spełniająca standardy WCAG 2.1
 3. Certyfikat SSL
 4. Zapewnienie hostingu oraz zakup domeny co najmniej do 2022-12-31
 5. Cesja praw autorskich i majątkowych
 6. Dział aktualności
 7. Dział galeria
 8. Działy: oferta, informator/poradnik, formy wsparcia, najbliższe wydarzenia (z kalendarza), Junior Biznes, BiznesMam, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, Marzec na obcasach, Poradnictwo zawodowe, Nasz zespół, Kontakt, mapa strony
 9. Możliwość zakładania dodatkowych działów i podstron
 10. Zarządzanie treścią za pomocą panelu CMS
 11. Integracja z portalami społecznościowymi (FB)
 12. Funkcja rezerwacji terminów spotkań z klientami
 13. Załączona klauzula informacyjna RODO
 14. Informacja o ciasteczkach cookies
 15. Konta Administratora, Doradcy, Klienta o różnych uprawnieniach
 16. Możliwość dodawania/usuwania oraz edycji kont przez Administratora
 17. Możliwość automatycznego zamknięcia i usunięcia konta przy braku aktywności po x dniach (RODO)
 18. Możliwość rejestracji konta poprzez mail
 19. Brak możliwości założenia konta na ten sam adres mail
 20. Możliwość zamknięcia(blokady)/usunięcia konta
 21. Możliwość zresetowania hasła do konta
 22. Formularz zgłoszeniowy podczas rejestracji konta z możliwością drukowania/eksportu do PDF
 23. Możliwość wypełnienia ankiety z poziomu konta przez Klienta z funkcją wydruku/eksportu do PDF przez Doradcę
 24. Możliwość edycji formularza/ankiety przez Administratora
 25. Możliwość edycji wypełnionego przez Klienta formularza/ankiety przez Administratora
 26. Strona z kalendarzem, z możliwością ustawiania wolnych terminów (dzień/godzina/ilość godzin) przez Doradców i możliwością rezerwacji spotkania z doradcą przez Klienta
 27. Powiadomienie wysyłane na mail Doradcy o rezerwacji terminu przez Klienta
 28. Wysyłanie powiadomienia do Klienta z przypomnieniem o spotkaniu
 29. Możliwość potwierdzania, anulowania, zmiany terminu lub liczby godzin spotkania przez Doradcę
 30. Możliwość ustawienia domyślnej maksymalnej liczby godzin na spotkanie oraz interwału spotkań
 31. Możliwość ustawienia indywidualnie maksymalnej liczby godzin na spotkanie oraz interwału spotkań dla danego Klienta
 32. Możliwość zapisów przez Klienta na spotkania grupowe (warsztaty/szkolenia) z określoną liczbą miejsc i dni
 33. Możliwość ukrywania działów i dodatkowych podstron
 34. Możliwość zmiany kolejności wyświetlanych działów
 35. Konto Doradcy – możliwość zliczania klientów, ilości godzin w wybranym przedziale czasowym
 36. Możliwość zapisywania Klienta na spotkanie przez Doradcę bez konieczności rejestracji konta

 

 

 

miejsce wykonania usługi: w siedzibie Wykonawcy

termin realizacji usługi: do dnia 31.07.2020 r.

 

 

Podane przez Wykonawców ceny (przy uwzględnieniu powyższych założeń) stanowić będą podstawę do wyboru realizatora usługi. Za najatrakcyjniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną tj. ceną całkowitego kosztu realizacji usługi. Zapłata nastąpi po wykonaniu i odebraniu usługi - zgodnie z zapisami par.9 Umowy (wzór w załączeniu)

Propozycje cenowe można składać do dnia 16.06.2020 r. do godziny 10:00 drogą elektroniczną na adres: sekretariat@fungo.com.pl , pocztą zwykłą lub osobiście w Fundacji Gospodarczej, Gdynia ul. Olimpijska 2, osoba do kontaktu: Piotr Kaczmarek 606 682 025

 

Do pobrania:

Rozeznanie rynku strona PMZ

Wzór umowy


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY ZŁOŻONEJ W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

Dotyczy: Zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą rozeznania rynku na  budowę strony internetowej z funkcją rezerwacji, spełniającą normy WCAG dot. osób z niepełnosprawnościami wraz z zakupem domeny i hostingiem.

 

W związku z realizacją projektu: „Pomorskie Miasteczko Zawodów” w ramach Zadania Publicznego Gminy Miasta Gdyni, współfinansowanego ze środków Gminy Miasta Gdyni, dot. budowy strony internetowej z funkcją rezerwacji, spełniającą normy WCAG dot. osób z niepełnosprawnościami wraz z zakupem domeny i hostingiem dokonano oceny złożonych ofert i jako wykonawcę zlecenia wybrano ofertę z najniższą ceną tj. ceną całkowitego kosztu realizacji usługi – firmę perfekcyjneStrony.pl Łukasz Krzyżoszczak.