Fundacja Gospodarcza w Gdyni
ul. Olimpijska 2
81-538 Gdynia, POLSKA
Tel. +48 (58) 622-20-52
Fax. +48 (58) 622-59-85


Tekst pochodzi ze strony www.fungo.com.pl
 

Szkolenia Fundacji Gospodarczej

 

Szkolenia i doradztwo bezpłatne:


Fundacja Gospodarcza, w ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów, prowadzi szkolenia dla: osób rozpoczynających działalność gospodarczą, przedsiębiorców, osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz młodzieży. Tematyka szkoleń obejmuje m.in.:

  • rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • marketing,
  • przygotowanie biznesplanu,
  • finansowanie działalności gospodarczej,
  • negocjacje handlowe,
  • techniki sprzedaży,
  • przedsiębiorczość i aktywizację zawodową.

Bieżący harmonogram można znaleźć w zakładce aktualności. Zapisy telefonicznie pod nr 58 622-20-52, 58 622-60-17 lub osobiście w Fundacji Gospodarczej,
Gdynia, ul. Olimpijska 2, pokój  106 (I p.).

 

Szkolenia i doradztwo odpłatne:

 
Fundacja Gospodarcza, na indywidualne zlecenie firm lub instytucji, realizuje również odpłatne kursy o następującej tematyce:
 
Szkolenia i warsztaty biznesowe:

-        zakładania własnej działalności gospodarczej

-        pisania biznesplanu

-        tworzenia biznesplanu w oparciu o model biznesowy Canvas

-        strategii marketingowej

-        sprzedaży i obsługi klienta

-        autoprezentacji, techniki prezentacji

 

Szkolenia komputerowe:

- podstawy obsługi komputera w systemie Windows

- podstawy korzystania z Internetu i poczty elektronicznej

- obsługa programów pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

- obsługa portali społecznościowych (Facebook)

- zdjęcia cyfrowe – transfer, katalogowanie i archiwizacja, edycja

- przygotowanie do egzaminów ECDL Base

 

Szkolenia miękkie:

- skuteczna komunikacja

- autoprezentacja

- profesjonalna obsługa klienta

- trening kreatywności

- trening asertywności

- wyznaczanie celów i automotywacja

- zarzadzanie czasem

- samopoznanie i określanie własnego potencjału

Zapisy telefonicznie pod nr 58 622-20-52, 58 622-60-17 lub osobiście w Fundacji Gospodarczej,
Gdynia, ul. Olimpijska 2, pokój  106 (I p.).