Fundacja Gospodarcza w Gdyni
ul. Olimpijska 2
81-538 Gdynia, POLSKA
Tel. +48 (58) 622-20-52
Fax. +48 (58) 622-59-85


Tekst pochodzi ze strony www.fungo.com.pl
 

Oferta Fundacji Gospodarczej

Szkolenia

  • szkolenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i dla przedsiębiorców, w tym z zakresu marketingu, przygotowania biznes planu, finansowania działalności gospodarczej przez MSP, negocjacji handlowych, technik sprzedaży
  • szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i orientacji zawodowej młodzieży szkolnej, absolwentów, osób bezrobotnych i poszukujących pracy
  • szkolenia spawalnicze i w zawodach budowlanych (organizowane przez działające w ramach Fundacji Gospodarczej Polsko-Amerykańskie Centrum Szkoleń Zawodowych)

W bieżącym miesiącu zapraszamy na szkolenia: więcej 

Doradztwo

  • doradztwo dla osób przygotowujących się do rozpoczęcia działalności gospodarczej i dla przedsiębiorców, klienci mogą korzystać z doradztwa m.in. z zakresu tworzenia biznes planu, zarządzania czy marketingu
  • doradztwo zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, absolwentów oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy w zakresie wyboru ścieżki kariery, badania predyspozycji zawodowych, pomocy w redagowaniu listów motywacyjnych i życiorysów