Fundacja Gospodarcza w Gdyni
ul. Olimpijska 2
81-538 Gdynia, POLSKA
Tel. +48 (58) 622-20-52
Fax. +48 (58) 622-59-85


Tekst pochodzi ze strony www.fungo.com.pl
 

Doradztwo

 

Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe jest przeznaczone dla osób przygotowujących się do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz dla istniejacych przedsiębiorców z sektora MSP.

Klienci mogą korzystać z doradztwa m.in. z zakresu:

 • administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności,
 • tworzenia biznesplanu, zarządzania, marketingu,
 • możliwości dofinansowania planowanego przedsięwziecia,
 • przygotowania wniosku aplikacyjnego o dotację

Kontakt:
sekretariat@fungo.com.pl

 

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe realizowane w Fundacji Gospodarczej ma za zadanie odpowiedzieć na problemy osób poszukujących zatrudnienia lub planujących podniesienie kwalifikacji. Osiągamy to poprzez pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego, dostarczanie aktualnych informacji na temat procesu poszukiwania pracy oraz wzmacnianie aktywnych postaw na rynku pracy.

Osoby, które odwiedzą punkt poradnictwa zawodowego, mogą liczyć na następujące usługi:

 • pomoc przy redagowaniu cv i listu motywacyjnego - w oparciu o najnowsze informacje doradcy zawodowi udzielają profesjonalnych porad na temat pisania dokumentów aplikacyjnych,
 • dostęp do komputerów - osoby poszukujące pracy mogą korzystać z komputerów w celu przygotowania swoich dokumentów aplikacyjnych oraz do przeglądania internetowych ofert pracy,
 • badanie predyspozycji zawodowych - jest to podstawowe badanie psychologiczne pomagające w rozpoznawaniu swoich możliwości i umiejętności przydatnych w poszukiwaniu pracy lub planowaniu ścieżki kształcenia,
 • rozmowa doradcza - doradcy zawodowi udzielają aktualnych informacji
  na temat rynku pracy, pomagają w planowaniu ścieżki kariery, doradzają
  w jaki sposób można zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, starają się wzmacniać motywację do aktywnego poszukiwania zatrudnienia. W trakcie rozmowy z doradcą zawodowym można wypracować indywidualny sposób na autoprezentację, która obejmuje wszystkie etapy procesu rekrutacyjnego.

Punkt poradnictwa zawodowego prowadzony jest przez dyplomowanych psychologów, specjalistów w zakresie psychologii pracy. Wszystkie osoby, korzystające z usług poradnictwa zawodowego mają zagwarantowaną poufność udzielanych informacji.

Doradcy zawodowi starają się na bieżąco uzupełniać informacje na temat rynku pracy poprzez ciągłe kształcenie, uczestniczenie w targach i konferencjach oraz nawiązywanie współpracy z różnymi instytucjami związanymi z problemem bezrobocia lub edukacji dla dorosłych i młodzieży.

Jak napisać CV
Jak napisać list motywacyjny

Kontakt z doradcami zawodowymi:

m.bondzinska@fungo.com.pl

lub za pośrednictwem sekretariatu:

sekretariat@fungo.com.pl, tel. (58) 622-20-52, 622-60-17, 622-95-43