Fundacja Gospodarcza w Gdyni
ul. Olimpijska 2
81-538 Gdynia, POLSKA
Tel. +48 (58) 622-20-52
Fax. +48 (58) 622-59-85


Tekst pochodzi ze strony www.fungo.com.pl
 

Zarząd Fundacji Gospodarczej

  • Irena Muszkiewicz-Herok
    Prezes Zarządu
  • Małgorzata Makiewicz
    Członek Zarządu