Fundacja Gospodarcza w Gdyni
ul. Olimpijska 2
81-538 Gdynia, POLSKA
Tel. +48 (58) 622-20-52
Fax. +48 (58) 622-59-85


Tekst pochodzi ze strony www.fungo.com.pl
 

Rada Fundacji Gospodarczej

 • Ewa Zydorek
  Przewodnicząca Rady Fundacji Gospodarczej
 • Bogdan Olszewski
  Wiceprzewodniczący Rady Fundacji Gospodarczej
 • Krzysztof Woźniewski
  Członek Rady Fundacji Gospodarczej
 • Adam Lach
  Członek Rady Fundacji Gospodarczej
 • Jerzy Wielgus
  Członek Rady Fundacji Gospodarczej