Fundacja Gospodarcza w Gdyni
ul. Olimpijska 2
81-538 Gdynia, POLSKA
Tel. +48 (58) 622-20-52
Fax. +48 (58) 622-59-85


Tekst pochodzi ze strony www.fungo.com.pl
 

Posiadane certyfikaty i zaświadczenia

 

Ośrodek Szkolenia Spawaczy Fundacji Gospodarczej posiada atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

 


Fundacja Gospodarcza jest wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

 


Fundacja Gospodarcza jest Członkiem Pomorskiego Klastra Edukacyjnego


Fundacja Gospodarcza jest wpisana do rejestru Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw z numerem 11/01/2005/001 w zakresie usług: doradczych o charakterze ogólnym, szkoleniowych i informacyjnych.

Fundacja Gospodarcza posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym, szkoleniowych i informacyjnych.


Fundacja Gospodarcza wpisana jest do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych.


Fundacja Gospodarcza posiada akredytację niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego.


Fundacja Gospodarcza jest także wpisana do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja poradnictwa zawodowego.