Fundacja Gospodarcza w Gdyni
ul. Olimpijska 2
81-538 Gdynia, POLSKA
Tel. +48 (58) 622-20-52
Fax. +48 (58) 622-59-85


Tekst pochodzi ze strony www.fungo.com.pl
 

Posiadane certyfikaty i zaświadczenia

 

 

ISO 9001

Fundacja Gospodarcza posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie świadczenia usług szkoleniowych oraz doradczych. 


 

Fundacja Gospodarcza posiada akredytację  w zakresie świadczenia usług doradczych dla MSP z województwa pomorskiego w ramach projektu SPEKTRUM.

 


Ośrodek Szkolenia Spawaczy Fundacji Gospodarczej posiada atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

 


Fundacja Gospodarcza jest wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

 


Fundacja Gospodarcza jest Członkiem Pomorskiego Klastra Edukacyjnego


Fundacja Gospodarcza wpisana jest do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych.


Fundacja Gospodarcza posiada akredytację niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego.


Fundacja Gospodarcza jest także wpisana do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja poradnictwa zawodowego.