Fundacja Gospodarcza w Gdyni
ul. Olimpijska 2
81-538 Gdynia, POLSKA
Tel. +48 (58) 622-20-52
Fax. +48 (58) 622-59-85


Tekst pochodzi ze strony www.fungo.com.pl
 

Posiadane certyfikaty i zaświadczenia

Fundacja Gospodarcza jest członkiem jest Członkiem Pomorskiego Klastra Edukacyjnego


Fundacja Gospodarcza jest wpisana do rejestru Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw z numerem 11/01/2005/001 w zakresie usług: doradczych o charakterze ogólnym, szkoleniowych i informacyjnych.

Fundacja Gospodarcza posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym, szkoleniowych i informacyjnych.


Fundacja Gospodarcza wpisana jest do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych.


Fundacja Gospodarcza posiada akredytację niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego.


Fundacja Gospodarcza jest także wpisana do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja poradnictwa zawodowego.


Ośrodek Szkolenia Spawaczy Fundacji Gospodarczej posiada atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.