Fundacja Gospodarcza w Gdyni
ul. Olimpijska 2
81-538 Gdynia, POLSKA
Tel. +48 (58) 622-20-52
Fax. +48 (58) 622-59-85


Tekst pochodzi ze strony www.fungo.com.pl
 

Nagrody, wyróżnienia, podziękowania ...


Dyplom za zdobycie nagrody w III edycji konkursu Pozarządowego Wieloryba


Podziękowanie Narodowego Banku Polskiego


Akt powołania Prezes Zarządu Fundacji Gospodarczej


Podziękowanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr3 w Wejherowie


Podziękowanie Narodowego Banku Polskiego


Podziękowanie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych


Podziękowanie z udział w akcji "Dni otwarte Funduszy Europejskich 2016"


Podziękowanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr3 w Wejherowie


Podziękowanie od Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci


Podziękowanie od uczestniczki szkoleń komputerowych w ramach

Pomorskiego Miasteczka Zawodów


 18 XI 2015 roku Fundacja Gospodarcza otrzymała

Podziękowanie za wsparcie w organizacji i promocji oraz objęcie Patronatem

2+1 Akademii Przedsiębiorczości

Organizowanej przez DwaPlusJeden Sp. z o.o.


16 X 2014 roku Fundacja Gospodarcza otrzymała

tytył Lidera Innowacji  
w Konkursie "Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013"
II edycja - 2014

za zrealizowany projekt

Dojrzała przedsiębiorczość - innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+

Projekt realizowany był w partnerstwie z:
Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni oraz Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową

Dyplom     Nagroda         

 List gratulacyjny Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 


10 XII 2013 r. Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej"
przyznało Fundacji Gospodarczej
Nagrodę BURSZTYNOWEGO MIECZYKA im. Macieja Płażyńskiego
za dotychczasową działalność, szczególnie na polu wykorzystania środków z Unii Europejskiej.

Dyplom


30 XI 2012 r. podczas konferencji Partnerstwo - przywilej czy obowiązek,
organizowanej wspólnie przez
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Pomorską Radę Organizacji Pozarządowych,
nagrodzono najlepsze projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
w województwie pomorskim.

Wśród 10 laureatów konkursu Europejski Fundusz Społeczny w województwie pomorskim - ciekawe pomysły, dobre praktyki - edycja 2012, znalazła się Fundacja Gospodarcza.

Marszałek Województwa Pomorskiego przyznał wyróżnienie Fundacji Gospodarczej za realizację projektu Dobry start.  

Nagroda                               Dyplom


Medal im. Eugeniusza Kwatkowskiego jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi dla rozwoju miasta i portu Gdyni oraz za rozsławianie jej imienia w kraju i na świecie. Ustanowiony został przez Radę Miasta Gdyni w dniu 30 czerwca 1993 roku.

Decyzją Rady Miasta Gdyni z 25 stycznia 2012 roku wśród wyróżnionych znalazła się
Prezes Zarządu Fundacji Gospodarczej - Pani Irena Muszkiewicz-Herok.

Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Akt nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego "Za wybitne zasługi dla Gdyni"

Laudacja odczytana na uroczystej sesji Rady Miasta z okazji 86. urodzin Gdyni


21 października 2010 roku podczas konferencji "Współrzędne: POKL, kurs na edukację!"  Fundacja Gospodarcza otrzymała nagrodę główną w konkursie

"Europejski Fundusz Społeczny w województwie pomorskim
- ciekawe pomysły, dobre praktyki" edycja 2010 
za projekt "Moja firma - moja przyszłość"
(realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytetu: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działania: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia)

 Nagroda      Dyplom


10 grudnia 2008 r. odbyła się konferencja "Kapitał społeczny województwa pomorskiego - wyzwania
i perspektywy w kontekście wsparcia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki", w czasie której

Fundacja Gospodarcza została uhonorowana nagrodą główną w konkursie
"Europejski Fundusz Społeczny w województwie pomorskim - ciekawe pomysły, dobre praktyki"
za projekt "Kobieta atrakcyjna zawodowo"
(realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytetu: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działania: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałania: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy).

Nagroda


12 czerwca 2006 r. Fundacja Gospodarcza w dowód uznania dla pięcioletniej działalności projektu Pomorskie Miasteczko Zawodów otrzymała specjalny dyplom z rąk Prezydenta Gdyni,
doktora Wojciecha Szczurka.

Dyplom