Fundacja Gospodarcza w Gdyni
ul. Olimpijska 2
81-538 Gdynia, POLSKA
Tel. +48 (58) 622-20-52
Fax. +48 (58) 622-59-85


Tekst pochodzi ze strony www.fungo.com.pl
 
Szkolenia Fundacji Gospodarczej w paździrniku 2018 r.
24.09.18

Zapraszamy na szkolenia, które będą realizowane w październiku 2018 r.

Darmowe porady prawne z zakresu prawa pracy 28.09.2018
21.09.18

Pracownik PIP udzieli informacji nie tylko pracodawcom, ale także osobom ubiegającym się o zatrudnienie, pracownikom i każdej osobie zainteresowanej tematem nawiązania stosunku pracy, rozwiązywania umów o pracę, praw i obowiązków pracownika i pracodawcy.

Zmieniamy godziny pracy w Fundacji Gospodarczej
30.08.18

Od września 2018 Fundacja Gospodarcza będzie otwarta w godzinach 7:30 - 15:30.

Szkolenia Fundacji Gospodarczej we wrześniu 2018 r.
24.08.18

Zapraszamy na szkolenia, które będą realizowane we wrześniu 2018 r.

Wirtualne biuro w Fundacji Gospodarczej
20.06.18

Fundacja Gospodarcza informuje, że wprowadziliśmy do naszej oferty nową usługę – wynajmu wirtualnego biura. Klienci Fundacji Gospodarczej korzystający z tej usługi mogą używać adresu siedziby Fundacji Gospodarczej dla celów rejestracji firmy oraz dla celów korespondencyjnych.

Zdobądź nowy zawód z projektem ZIT!
27.04.18

Urząd Miasta Gdyni oraz Fundacja Gospodarcza w Gdyni zaprasza do udziału w projekcie „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”

KWALIFIKACJE DLA POMORZAN - nabór rozpoczęty!
22.07.17

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie KWALIFIKACJE DLA POMORZAN