Fundacja Gospodarcza w Gdyni
ul. Olimpijska 2
81-538 Gdynia, POLSKA
Tel. +48 (58) 622-20-52
Fax. +48 (58) 622-59-85


Tekst pochodzi ze strony www.fungo.com.pl
 

Centrum Egzaminacyjne ECDL

 

Fundacja Gospodarcza posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Informatycznego na prowadzenie Centrum Egzaminacyjnego ECDL o numerze PL-CE0170. Tym samym, we współpracy z PTI współuczestniczy w promowaniu i propagowaniu idei ECDL.

 

Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został nazwany „European Computer Driving Licence” (w tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”), choć w Polsce używamy nazwy „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”.

[więcej]

Historia ECDL

W 1992 roku w Finlandii powstała inicjatywa Certyfikatu Umiejętności Komputerowych jako jednolitego w skali kraju certyfikatu zaświadczającego, że jego posiadacz posiada podstawowe umiejętności obsługi mikrokomputerów i potrafi efektywnie je wykorzystać w codziennej pracy. Pierwsze Certyfikaty Umiejętności Komputerowych wydano w 1994 roku.
Idea Certyfikatu Umiejętności Komputerowych wyszła na przeciw wymaganiom pracodawców. Jest bowiem jednolitym i obiektywnym miernikiem umiejętności zatrudnionych bądź też zatrudnianych pracowników. Miernik ten jest niezależny od miejsca zdobycia umiejętności, od ukończonych kursów czy też wykształcenia.

[więcej]

Laboratorium ECDL PL-LAB1890

W Fundacji Gospodarczej znajduje się komercyjne, certyfikowane Laboratorium ECDL o numerze:
PL-LAB1890 - sala 104, w którym mogą się odbywać szkolenia oraz egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL).

Zakres przeprowadzanych egzaminów.

Informacje dla Kandydata - jak zdobyć certyfikat?

Uzyskanie certyfikatu odbywa odbywa się w czterech krokach:

Krok 1
  Wybór certyfikatu

Krok 2
  Założenie konta w systemie

Krok 3
  Opłata za egzamin

Krok 4
  Ustalenie terminu egzaminu

[więcej]

Laboratoria współpracujace z Centrum Egzaminacyjnym

  • PL-LAB1890 Fundacja Gospodarcza, Gdynia ul. Olimpijska 2
  • PL-LAB0950 Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza, Żukowo, ul. Armii Krajowej 2e


Egzaminatorzy współpracujacy z Centrum Egzaminacyjnym

Imię i Nazwisko

Adres e-mail

Telefon

Numer licencji

  • Bogdan Miloch
  • Sławomir Szymański
  • Barbara Rak
  • Piotr Kaczmarek

bogmil@gmail.com
slawomi@onet.eu
barbara.rak@onet.eu
ecdl@fundacjagospodarcza.pl

531-645-624
603-553-816
516-054-211
606-682-025

PL-E0550
PL-E3899
PL-E3635
PL-E4950

Kontakt

 

Piotr Kaczmarek

Fundacja Gospodarcza
ul. Olimpijska 2

tel. 606-682-025

ecdl@fundacjagospodarcza.pl