Fundacja Gospodarcza w Gdyni
ul. Olimpijska 2
81-538 Gdynia, POLSKA
Tel. +48 (58) 622-20-52
Fax. +48 (58) 622-59-85


Tekst pochodzi ze strony www.fungo.com.pl
 

Działalność gospodarcza Fundacji Gospodarczej

Istotnym źródłem finansowania działalności statutowej Fundacji jest prowadzona działalność gospodarcza (sprzedaż ścian oporowych T-Wall, działalność wydawnicza, wynajem pomieszczeń). Dzięki niej Fundacja może realizować projekty wymagające znaczącego zaangażowania własnych środków finansowych.

Wydawnictwo
T-WALL